งานเลี้ยงปีใหม่ 2020

25.12.2020 " Happy New Year Party "
Intelligent Innovation Co.,Ltd จัดงานฉลองขึ้นปีใหม่กันอย่างสนุกสนาน
โดยในปีนี้จัดขึ้นที่บริษัทเนื่องจากต้อง Keep Social Distancing จากการระบาดของ Covid 19 ทั่วโลก
ภายในงานมีการจับของขวัญ โดยมีรางวัลเป็นเงินสดและทองคำ และรางวัลพิเศษอีกมากมาย พนักงานได้รับรางวัลทุกท่าน เป็นขวัญกำลังใจที่ทำงานกันมาหนักทั้งปี
ฺBye Bye 2020 สวัสดีปีใหม่ 2021 พร้อมขึ้นปีใหม่อย่างแข็งแกร่ง และเติบโตไปด้วยกัน